15.03.2018 - Konsultacje dla rodziców 21.03.2018 - Dzień Samorządności 07.04.2018 - Dzień otwarty szkoły