11.11.2018 - Narodowe Święto Niepodległości 12.11.2018 - Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 21-23.11.2018 - próbny egzamin ósmoklasisty 22.11.2018 – konsultacje dla rodziców 28-30.11.2018 - próbny egzamin gimnazjalny

Podręczniki dla klasy 4 szkoły podstawowej:

1.

Klimowicz A., Derlukiewicz M., Nowe Słowa na start! 4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

2.

Heath J., Crawford M., Mrozik M., Kłopska K., Junior Explorer 4. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

3.

Gromek M., Kilbach G., Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

4.

Lukas J., Onak K., Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

5.

Olszewska B., Surdyk-Fertsch W., Wojciechowski G., Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

6.

Marko-Worłowska M., Stawarz J., Szlajfer F., Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

7.

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P., Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Nowa wersja, wyd. GWO

8.

Kęska M., Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

9.

Łabecki L., Łabecka M., Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

Uwaga! Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują w szkole za darmo.