13.09.2018 - zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego 4.10.2018 - pasowanie na ucznia klas 1