14.03.2020 - Spotkanie z rodzicami i kandydatami do klasy pierwszej (ODWOŁANE!!) 27.03.2020 - Uroczystość nadania szkole sztandaru (ODWOŁANA!!) 12-25 marca 2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

KORONAWIRUS - REKOMENDACJE

Szanowni Rodzice.

W związku z wzrastającym zagrożeniem zachorowań grypopochodnych i pozostających w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przekazuję Państwu rekomendacje dotyczące sposobu zachowania się w powyższej sytuacji:

1.  należy przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej, przede wszystkim często myć ręce z użyciem ciepłej wody i mydła oraz stosować ochronę podczas kaszlu i kichania,

2.   rodzice przeziębionych i chorych dzieci nie posyłają ich do szkoły,

3. jeżeli członek rodziny wrócił z terenu występowania koronawirusa i ma objawy grypopochodne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,

4.  należy na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

800 190 590 - infolinia Ministerstwa Zdrowia (czynna całodobowo)

693 115 766 - telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku, ul. Juliusza Słowackiego 64 (czynny całodobowo)