14.03.2020 - Spotkanie z rodzicami i kandydatami do klasy pierwszej (ODWOŁANE!!) 27.03.2020 - Uroczystość nadania szkole sztandaru (ODWOŁANA!!) 12-25 marca 2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Nauczanie na odległość. Informacja dla rodzica

RODZICU:

·      Utrzymuj stały kontakt ze szkołą za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

·      Systematycznie odbieraj pocztę elektroniczną.

·      Jeżeli twoje dziecko nie posiada konta mailowego przekaż mu informacje i zadania przygotowane przez nauczycieli, przesłane na Twoją pocztę.

·      Dopilnuj, aby twoje dziecko wykonało zlecone mu zadania.

·      W razie wątpliwości kontaktuj się z nauczycielem, za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej.

·      Nauczyciele pełnią konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 11.00

·      Pomóż dziecku odesłać zadania nauczycielowi, w celu sprawdzenia i oceny pracy.

 

Nauczanie na odległość. Informacja dla ucznia

UCZNIU:

·      Codziennie przeznacz czas na wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela przedmiotu.

·      Systematycznie odbieraj pocztę elektroniczną, korzystaj z dziennika elektronicznego, czytaj informacje zawarte na stronie internetowej szkoły.

·      Przekaż nauczycielowi za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej, wykonane przez Ciebie zadania, jeśli nauczyciel sobie tego życzy.

·      Pamiętaj, że nauczyciel ma prawo ocenić twoje postępy w nauce.

·      W razie niezrozumienia zadania, masz prawo prosić nauczyciela o pomoc.

·      Nauczyciele pełnią konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 11.00