12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

PRZYJACIELE ZWIERZĄT!

Wszyscy bardzo lubimy zwierzęta; psy, koty i… W naszych rodzinach karmimy je i opiekujemy się nimi. Są jednak takie zwierzęta, które nie mają domu ani jedzenia.

Jak co roku w porozumieniu z panią Krysią z Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt – Reks -urządziliśmy zbiórkę karmy, kocyków, zabawek i misek.

A wszystko to działo się 5 pazdziernika, czyli w Światowy Dzień Zwierząt. Zrobiliśmy „kawał dobrej roboty” i otrzymaliśmy plakietki – Przyjaciele Zwierząt. Hura!