12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

plakat2019bm.jpg

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Jak co roku rozpoczynamy proces rekrutacji uczniów do nowotworzonej klasy pierwszej, czwartej i siódmej oraz istniejących już klas.

Na naszych stronach oraz w serwisie Urzędu Miasta w Malborku znajdziecie Państwo kompletne informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji uczniów do naszej szkoły. Obok podstawowych informacji zamieszczamy terminy i kryteria naboru do klasy pierwszej uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, jak i poza nim.

Do Państwa dyspozycji przekazujemy również wzory dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.