12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1

Nauczyciel

Adres poczty służbowej

Barcikowska-Kmieć Beata

b.barcikowska-kmiec@g1.malbork.pl

Blekicka Emilia

e.blekicka@g1.malbork.pl

Borowska Klaudia

k.borowska@g1.malbork.pl

Cedler-Wilkocka Iwona

i.cedler-wilkocka@g1.malbork.pl

Chlebowski Jędrzej

j.chlebowski@g1.malbork.pl

Chrząstowska Bożena

b.chrzastowska@g1.malbork.pl

Gorczyńska Marta

m.gorczynska@g1.malbork.pl

Grochecka Danuta

d.grochecka@g1.malbork.pl

Gucwa Agata

a.gucwa@g1.malbork.pl

Jastrzębska Elżbieta

e.jastrzebska@g1.malbork.pl

Kempa Katarzyna

k.kempa@g1.malbork.pl

Kempa Sławomir

s.kempa@g1.malbork.pl

Kozaczka Ewelina

e.kozaczka@g1.malbork.pl

Łubowska Malwina

m.lubowska@g1.malbork.pl

Opałka Ewelina

e.opalka@g1.malbork.pl

Polkowski Marek

m.polkowski@g1.malbork.pl

Poznański Piotr

p.poznanski@g1.malbork.pl

Puchalska Anna

a.puchalska@g1.malbork.pl

Sawirska Katarzyna

k.sawirska@g1.malbork.pl

Serzysko Ewelina

e.serzysko@g1.malbork.pl

Skibicka Wiesława

w.skibicka@g1.malbork.pl

Stacharska Marianna

m.stacharska@g1.malbork.pl

Szczuchniak Radosław

r.szczuchniak@g1.malbork.pl

Szewczyńska-Mulcan Katarzyna

k.szewczynska-mulcan@g1.malbork.pl

Tyborska Monika

m.tyborska@g1.malbork.pl

Walczak Kinga

k.walczak@g1.malbork.pl

Wielgosz Mariola

m.wielgosz@g1.malbork.pl

Wilczewska Agnieszka

a.wilczewska@g1.malbork.pl

Wojciechowska Izabela

i.wojciechowska@g1.malbork.pl

Zimbał Edyta

e.zimbal@g1.malbork.pl

Zimbał Piotr

p.zimbal@g1.malbork.pl

Zych Tomasz

t.zych@g1.malbork.pl

Żołądecka Marzena

m.zoladecka@g1.malbork.pl